Belgelerimiz

Sümer Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız tarafsız bilimsel değerleme hizmeti

Şirketimiz, etik kurallar dahilinde, Uluslararası Değerleme Standartları’nca genel kabul görmüş kavram ve ilkeler doğrultusunda, teknik niteliklere, deneyime ve bilgiye sahip olan insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, şeffaf ve tutarlı raporlar hazırlamakta ve ilgililere sunmaktadır.


Ticaret Sicil Gazetesi

31.12.2020

Sümer Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 31 Aralık 2020 tarihinde Ticaret Ünvanı belgesini almıştır.

SPK Lisansı

08.02.2011

Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nca “Seri: VIII, No: 35 Sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında 08.02.2011 tarihinde listeye alınmıştır.

BDDK Lisansı

18.06.2015

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 18.06.2015 tarihinde “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet verme yetkisi verilmiştir.

ISO/IEC ISO 27001:2005 Belgesi

24.01.2015

Sümer Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 24 Ocak 2015 tarihinde ISO/IEC ISO 27001:2005 belgesini almıştır.

TS EN ISO 9001:2008 Belgesi

18.12.2014

Sümer Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 18 Aralık 2015 tarihinde TS EN ISO 9001:2008 belgesini almıştır.


BDDK Lisansı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 18.06.2015 tarihinde “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet verme yetkisi verilmiştir.

İletişim

  • Adres: ALACAATLI MAHALLESİ 3356 SOKAK BAŞKENT RENK VİLLALARI BLOK NO:12/10 Çankaya - ANKARA

  • Telefon:+90 312 473 04 45

  • Telefon:+90 312 285 04 45

  • Faks:+90 312 473 04 55

  • Email: info@sumerdegerleme.com.tr

Sosyal Ağlar