Kalite Politikası

Sümer Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız tarafsız bilimsel değerleme hizmeti

Şirketimiz, etik kurallar dahilinde, Uluslararası Değerleme Standartları’nca genel kabul görmüş kavram ve ilkeler doğrultusunda, teknik niteliklere, deneyime ve bilgiye sahip olan insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, şeffaf ve tutarlı raporlar hazırlamakta ve ilgililere sunmaktadır.


Kalİte Polİtİkası

- Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlar çerçevesinde doğru sonuçlara ulaşılmış, bağımsız, dürüst, tarafsız, güvenilir, hızlı ve kaliteli raporlar hazırlamak,

- Her aşamada uluslararası standartları sağlamak, gelişim ve başarıda sürekliliği yakalamak,

- Verdiğimiz hizmetin · kalitesinin standardını sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmak ve yatırım yapmak,

- Azami ölçüde müşteri memnuniyetini sağlamak, süreçler ile ilgili müşterileri sürekli bilgilendirmek,

- Çalışanların eğitimine ve kişisel gelişimine sürekli katkıda bulunarak hizmet kalitesini ve çalışan memnuniyetini arttırmak,

- Verimli ve karlı çalışmak.