Hakkımızda

Sümer Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bağımsız tarafsız bilimsel değerleme hizmeti

Şirketimiz, etik kurallar dahilinde, Uluslararası Değerleme Standartları’nca genel kabul görmüş kavram ve ilkeler doğrultusunda, teknik niteliklere, deneyime ve bilgiye sahip olan insan kaynağı ile kişi ve kurumlardan gelecek talebin türüne ve içeriğine göre, şeffaf ve tutarlı raporlar hazırlamakta ve ilgililere sunmaktadır.


Sümer Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.

Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.; ulusal ve uluslararası düzeyde gayrimenkul ve ilişkili her türlü değerleme ve danışmanlık hizmetini vermek üzere 2009 yılında Ankara'da faaliyet göstermeye başlamıştır.

Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Seri VIII, No:35 sayılı 'Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ' çerçevesinde 08.02.2011 tarihinde listeye alınmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 18.06.2015 tarihinde “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi Ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında hizmet verme yetkisi verilmiştir.

Şirketimizde 50 'si kadrolu olmak üzere 100' ü aşkın personelimizle tüm Türkiye çapında bağımsızlık, dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde, başta bankalar olmak üzere, SPK mevzuatına tabii şirketlere, gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketlerine, belediyelere, aracı kurumlara, vakıflara, kamu kurumlarına ve gerçek kişilere hizmet vermekteyiz.

VİZYON

Hizmet verdiğimiz ve hizmet aldığımız sektörlerde sürdürülebilir memnuniyeti sağlamak, çalışanlarının ve hizmet verdiği kişi ve kurumların nezdinde sektörünün en kaliteli hizmet veren ve güvenilir firması olmak.

MİSYON

Değerleme ve danışmalık hizmetlerinde, bağımsızlık, tutarlılık, objektiflik, dürüstlük ve gerçeklik ilkelerini kullanarak titiz, güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmet sunmak; hizmetlerimizde etik kurallar çerçevesinde en iyi katma değeri sağlamak.


Zaman Tünelİ